Kluby Aktywnego Seniora

FUNDACJA PRZYSTAŃ prowadzi Kluby Aktywnego Seniora jako alternatywną dla Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień" ofertę dla seniorów z terenu Miasta Szczecinek. Kluby są miejscem integracji i aktywizacji seniorów, otwartymi na potrzeby osób starszych, niezależnie od ich wykształcenia, statusu społecznego, przekonań politycznych oraz religijnych. Klubowiczem może zostać osoba z terenu Miasta Szczecinek, która ukończyła 55 rok życia.

Przy DDP "Złota Jesień" działają trzy Kluby Aktywnego Seniora:

- KLUB AKTYWNEGO SENIORA "AS"- członkowie spotykają się raz w tygodniu-  w poniedziałki w godz. 13.30 – 15.30. Klub działa od 2002 roku.

- KLUB AKTYWNEGO SENIORA "AS II"członkowie spotykają się raz w tygodniu- w środy w godz. 13.30 – 15.30. Klub istnieje od 2005 roku.

- KLUB AKTYWNEGO SENIORA „MEGABAJTY”- członkowie spotykają się raz w tygodniu – we wtorki w godz. 14.00 – 16.00. Klub działa od 2008 roku.